Liczba i rodzaj interwencji podjętych przez Straż Miejską w Gdańsku w lutym 2023 roku:
Statystyka Luty 2023