Policjanci i sąd edukują młodzież w IX Pomorskim Tygodniu Edukacji Prawnej
W naszym mieście odbył się IX Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej, inicjatywa ta, zorganizowana przez Sąd Okręgowy przy współpracy z lokalnymi instytucjami, stawia na edukację młodych osób w zakresie prawa i wymiaru sprawiedliwości. Policjanci wraz z przedstawicielami sądu podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, ukazując praktyczne aspekty swojej pracy.
  1. Spotkanie policjantów i przedstawicieli sądu z młodzieżą.
  2. Prezentacja pracy technika kryminalistyki i przewodnika psa służbowego.
  3. Omówienie zagadnień związanych z cyberprzemocą.
  4. Wskazówki, jak spełnić kryteria pracy policyjnego przewodnika psa.

Spotkania zorganizowane w ramach IX Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej to wyjątkowa okazja dla młodzieży, aby z bliska przyjrzeć się pracy tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Technik kryminalistyki, asp. Marcin Jóźwiak, podzielił się z uczniami cennymi informacjami na temat zabezpieczania śladów na miejscu przestępstwa, co z pewnością było fascynującą lekcją praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu kryminalistyki.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się opowieści asp. Łukasza Wrzoskowicza, przewodnika owczarka niemieckiego o imieniu Mentos. Demonstracja umiejętności psa patrolowo-tropiącego, jak również szczegóły dotyczące szkolenia i wymagań stawianych przewodnikom psów służbowych, ujawniły uczniom, jak ważna w pracy policji jest współpraca człowieka z psem.

Oprócz aspektów związanych bezpośrednio z pracą polową, poruszono również temat cyberprzemocy, co podkreśla znaczenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni. Takie inicjatywy edukacyjne nie tylko zbliżają społeczność lokalną do instytucji sprawiedliwości i porządku publicznego, ale również inspirują młode pokolenie do refleksji nad swoim miejscem i rolą w społeczeństwie prawnym.

Znaczenie takich wydarzeń w lokalnej społeczności jest nie do przecenienia. To nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale także do budowania dialogu między młodzieżą a przedstawicielami prawa, co w przyszłości może przyczynić się do wzrostu zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.


Źródło: KMP Gdańsk