Monitoring płatności polega przede wszystkim na wczesnej i systematycznej kontroli wszelkiej należności wynikającej ze wszystkich transakcji, które firma wykonuje. Istotnym zadaniem monitoringu płatności jest skuteczna identyfikacja trudności płatniczych wszystkich kontrahentów dosłownie we wczesnym etapie. Usługi monitoringu przeznaczone są zarówno dla dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Monitorowanie należności, pozwala na efektywne prowadzenie działalności oraz stabilność finansową, a zarazem ogranicza czas i koszty późniejszych postępowań. Głównym celem tego typu monitoringu jest kontrola nad terminowością spłat przez wszystkich kontrahentów. Posiadają one wszelkie narzędzia, których zadaniem jest poinformowanie klienta o zbliżającym się terminie spłaty należności lub też o upływie takiego terminu. Usługi monitoringu płatności zapewniają same korzyści dla sprzedającego, jak i kupującego. Kupujący może uniknąć sytuacji, która doprowadzi do zalegania z terminem płatności, natomiast sprzedający ma stu procentową świadomość, że jego płynność finansowa nie jest w żaden sposób zagrożona. Wszystkie przekazane dane do usług typu monitoring płatności są poufne i zabezpieczone oraz właściwie przechowywane.

Monitoring płatności – na czym polega?

Usługi monitoringu faktur

Zadaniem monitoringu faktur jest stała kontrola należności oraz aktualizowanie wszystkich dostępnych faktur. Monitoring faktur pozwala na przypomnienie klientowi o zbliżającym się terminie płatności. Monitoring faktur to nic innego jak monitoring płatnościmonitoring należności oraz monitoring wierzytelności. Kontrola wszystkich należności w firmie, wpływa przede wszystkich w sposób skuteczny na płynność finansową. Wszystkie wyżej wymienione usługi są związane z zakresem świadomego zarządzania ryzykiem. Polegają one też na redukcji ukrytych kosztów. Wszystkie usługi monitoringu należności oferowane przez firmy zewnętrzne, posiadają zespół profesjonalistów oraz specjalistów w monitorowaniu płatności. Takowy zespół ludzi ma za zadanie odciążyć dział księgowości. W przypadku kiedy klient nie dokona zapłaty w okresie monitorowania wszelkich należności, nieopłacona faktura w sposób automatyczny przechodzi do windykacji.

Korzyści wynikające z monitoringu płatności

Coraz więcej osób prowadzących własną firmę, zadaje sobie pytania czy warto korzystać z monitoringu należności? Kiedy należy skorzystać z monitoringu należności? Warto wiedzieć, że decyzja o monitoringu płatności przynosi wiele korzyści dla każdej z firm. Takimi korzyściami są, między innymi: redukcja kosztów związanych z kontrolą finansową, stabilność, zdolność inwestycyjną przedsiębiorstwa, a także poprawę płynności finansowej oraz zapobieganie w powstawaniu należności po wyznaczonym terminie. Monitorowanie należności skutecznie wpływa na wizerunek firmy oraz zwiększa skuteczność windykacji. W odpowiedzi na drugie pytanie warto podkreślić, że tego typu usługi monitoringu skierowane są dla wszystkich przedsiębiorstw, które posiadają większą ilość kontrahentów. Trzeba pamiętać, że nawet niewielkie opóźnienie płatności może zachwiać równowagę finansową przedsiębiorstwa.

Decydując się na usługi monitoringu płatności, należy wiedzieć, że zaczynają one swoje działanie już od momentu wystawienia faktury.