Życie mniejszości romskiej w Polsce uwarunkowania historyczne, ich kultura i tradycja to zagadnienia poruszane podczas wykładu, w którym uczestniczyli policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i gdańskich komisariatów. Zajęcia poprowadziła dr Małgorzata Kołaczek – adiunkt w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Wczoraj w Komisariacie II Policji w Gdańsku odbył się wykład poświęcony społeczności romskiej. W prelekcji zorganizowanej przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku uczestniczyli gdańscy policjanci. Zajęcia prowadzone były przez dr Małgorzatę Kołaczek – adiunkta w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W czasie bardzo interesujących zajęć poruszano różne obszary związane z funkcjonowaniem Romów na terenie Polski. Ciekawe omówienie historycznych uwarunkowań oraz ukazanie ich wpływu na kształtowanie i utrzymywanie się stereotypów na temat tej społeczności bardzo zainteresowało zgromadzonych uczestników wykładu.
W drugiej części zajęć policjanci mieli możliwość bliższego poznania tradycji i kultury romskiej. Prelegentka przedstawiła dane statystyczne, potwierdzające fakt, że Romowie są najliczniejszą mniejszością etniczną na terenie Polski.