Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Z dniem 26 lutego 2020 roku na zaopatrzenie emerytalne przechodzi Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku Pan bryg. Jacek Noga.

Na uroczystym pożegnaniu ze służbą nie zabrakło znamienitych gości. W uroczystej zbiórce poza Kierownictwem oraz funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi Komendy udział wzięli:

- Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku Pan nadbryg. Tomasz Komoszyński,

- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku Pan bryg. Dariusz Żywicki,

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pani Joanna Pińska,

- Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Krzysztof Domagalski

- Zastępca Komendanta Policji w Gdańsku Pan mł. insp. Sylwester Mieszczak,

- Kierownik Zespołu ds. Utrzymania Ruchu Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu Gdańskie Autobusy i Tramwaje Pan Józef Nowicki,

- Komendanci Komend Powiatowych i Miejskich PSP.

W trakcie uroczystości odczytano przebieg służby zwalnianego strażaka.

Pan bryg. mgr inż. poż. Jacek Noga podjął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku w roku 2000. W ostatnich latach służby pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego ds. operacyjnych. Nadzorował jednostki ratowniczo-gaśnicze, a także pracę Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, był więc bezpośrednio odpowiedzialny za działalność operacyjną oraz ratowniczą Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku. Z postawionych zadań wywiązywał się zawsze wzorowo o czym świadczą m.in. pozytywne opinie i podziękowania jakie były kierowane do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku za udział w zabezpieczeniach największych imprez masowych w Trójmieście. W trakcie wieloletniej służby angażował się rozwój ratownictwa nie tylko w jego podstawowych zadaniach ale także w tych specjalistycznych - był członkiem Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Gdańsku, oficerem łącznikowym i również jej nieetatowym dowódcą. Reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej jako ekspert w dziedzinie ratownictwa w czasie szkoleń, sympozjów oraz ćwiczeń. Brał również udział w działaniach ratowniczych poza granicami kraju. Jego długoletnia służba w Gdańsku naznaczona jest udziałem w znaczących działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta.

W 2016 r. brał udział w przygotowaniu zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej EURO 2016. Był także zaangażowany w zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 na terenie województwa pomorskiego. Pełnił w tym czasie funkcję Zastępcy Dowódcy Operacji Powiatowej m. Gdańsk oraz Oficera Łącznikowego w Miejskim Sztabie Zabezpieczenia Obchodów ŚDM w Gdańsku.

W 2018 roku dołączył do zespołu koordynującego i monitorującego działania jednostek organizacyjnych PSP w związku z organizacją Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego pod nazwą GDAŃSK 2018. Za przygotowanie i realizację zabezpieczenia zlotu został wyróżniony nagrodą pieniężną Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Szeregi Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku opuszcza oficer ambitny i wymagający - nie tylko od podwładnych ale także od samego siebie.

Za wzorową współpracę, profesjonalizm oraz zaangażowanie w służbie podziękowania Panu bryg. Jackowi Noga złożyli: Pan nadbryg. Tomasz Komoszyński Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Pan st. bryg. Adam Jastrzębski Komendant Miejski PSP w Gdańsku oraz Pani Joanna Pińska Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego .

W trakcie uroczystości decyzję powierzającą pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku z dniem 26 lutego br. wręczył Panu bryg. Karolowi Bryś, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.

Odchodzący na emeryturę strażak odebrał również wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia od kolegów oraz otrzymał okolicznościowy upominek.

  • 9
  • 4
  • 5
  • 6
  • 11
  • 10
  • 8