Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Strażnicy miejscy sprawdzali czy na terenie Jarmarku świętego Dominika przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Mundurowi swoje działania prowadzili od godziny 12.00 do 14.00. Podczas dwugodzinnej akcji funkcjonariusze sprawdzili ponad trzysta stoisk.
strażnik ulica stragan

W piątkowe południe patrole strażników miejskich pojawiły między jarmarkowymi straganami na ulicach: Targ Węglowy, Tkackiej, Kołodziejskiej, Węglarskiej, Pańskiej, Długie Ogrody, Stągiewnej, Św. Ducha, Szerokiej, Grobla I i II, Straganiarskiej, Targ Rybny, Grobla III i IV, Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże. Mundurowi sprawdzali jak przestrzegane są zasady bezpieczeństwa oraz czy sprzedawcy stosują się do obowiązujących wymogów sanitarnych i używają środki ochrony osobistej. Funkcjonariuszy interesowało też wyposażenie stoisk w środki dezynfekcyjne dla odwiedzających. Efekt dwugodzinnych działań strażników to: 318 sprawdzonych stoisk handlowych, 4 osoby pouczone.

W ostatnich dniach notowane są rekordowe przyrosty zakażeń koronawisrusem SARS-CoV-2. W trosce o zdrowie mieszkańców i turystów mundurowi zapowiadają, że podobne akcje będą przeprowadzane częściej.

środki do dezynfekcji stoisko biżuteria

Bezpieczeństwo sanitarne uczestników Jarmarku św. Dominika jest priorytetem dla jego organizatora. Na terenie imprezy obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa:

 • jednostronna zabudowa ulic stoiskami handlowymi (tym samym poszerzenie ciągów pieszych pozwalające na zachowanie dystansu społecznego);
 • zachowanie niezbędnych odległości między stoiskami;
 • zapewnienia koniecznych środków ochrony osobistej dla wystawców (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny dezynfekujące) oraz wprowadzenie obowiązku pracy na stoiskach w przyłbicach i rękawiczkach;
 • udostępnienie środków dezynfekcyjnych dla odwiedzających na wszystkich stoiskach;
 • oddzielenie stoisk z żywnością od odwiedzających za pomocą przegrody z plexi;
 • rezygnacja z dużych wydarzeń kulturalnych m.in. ceremonii otwarcia i zamknięcia Jarmarku;
 • ograniczenie widowni wydarzeń programowych do obowiązujących limitów;
 • wprowadzenie oznakowania ograniczającego dostęp do stoisk oraz zalecającego zachowanie odpowiedniej odległości;
 • rekomendowane umożliwienie płatności bezgotówkowej;
 • umieszczenie na terenie jarmarku informacji dotyczących obowiązujących zasad przeciwdziałających zakażeniom koronawirusem.

Dowiedz się więcej o zasadach bezpieczeństwa na 760. Jarmarku św. Dominika

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nadal obowiązuje stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Obowiązują szczególne nakazy dotyczące sposobu przemieszczania się i stosowania środków profilaktycznych. Kluczowe zasady bezpieczeństwa to między innymi:

 • Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia); osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące; osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie; osoby, które zasłaniają usta i nos.
 • Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Należy nosić maseczkę lub w inny sposób zakryć twarz w przestrzeni otwartej, gdy nie można zachować 1,5 metra odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej np.: w sklepach, w komunikacji zbiorowej.

Dowiedz się więcej o aktualnych zasadach i ograniczeniach na stronie gov.pl