Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu „MALUCH+” 2021 - moduły 2-4 oraz moduły 1a i 1b.

Beneficjenci, których oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników – dostarczyć do urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy.

Wyniki - https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch-2021-moduly-2-4-oraz-moduly-1a-i-1b-w-zakresie-funkcjonowania-nowoutworzonych-miejsc