Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Puma i Narwal – bo takie imiona noszą lodołamacze - przeszły próby zimą 2020/21.A dziś oficjalnie zostały włączone do służby w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku). W prezentacji wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Program „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk” obejmuje budowę specjalistycznych jednostek pływających do łamania lodu na Dolnej Wiśle i niezbędnej infrastruktury:
• projekt, budowa ,wyposażenie lodołamacza czołowego i liniowego –Puma i Narwal
• budowa i wyposażenie dwóch lodołamaczy liniowych - Nerpa i Manat (w trakcie realizacji). Jednostki zostały zwodowane i są doposażane w stoczni MSR Gryfia SA w Szczecinie
• infrastruktura towarzysząca dla obsługi lodołamaczy (w trakcie realizacji), zakup dwóch samochodów do 3,5 t (załogowy, samochód - warsztat).

Program kosztuje 74 026 200 zł - 85% ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz 15% ze środków krajowych (budżet państwa - dotacja celowa). Wszystkie lodołamacze zostaną dostarczone do 15 listopada 2021. Zakończenie programu przewidziano na koniec 2022 roku.