Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Trzydzieści dwie linie autobusowe z dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – drugi nabór 2021.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś stosowną umowę, na mocy której Samorząd Województwa Pomorskiego otrzyma 3 794 438,70 zł dofinansowania.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym (ustawa z 16 maja 2019 r.). Dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatę można uzyskać wyłącznie na linie, dla których w okresie rozliczeniowym wystąpił ujemny wynik finansowy (deficyt).

Wszyscy beneficjenci, którzy złożyli wnioski (drugi nabór), otrzymają dofinansowanie.