Dzisiaj policjanci gdańskiej drogówki biorą udział w przedsięwzięciu Roadpol Safety Days. Działania te prowadzone są przez funkcjonariuszy ruchu drogowego państw członkowskich ROADPOL oraz przez podmioty działające w obszarze poprawy bezpieczeństwa na drogach

Głównym celem akcji jest realizacja wizji zero, czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Policjanci w tym czasie będą podejmować działania podnoszące świadomość uczestników ruchu, ponadto zajmą się profilaktyką, promując bezpieczne zachowania na drogach.

Pamiętajmy, że wpływ na poprawę bezpieczeństwa ma każdy uczestnik ruchu drogowego. Zmniejszenie prędkości, nawet o kilka kilometrów na godzinę, czy upewnienie się o możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię ma realny wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach. Przestrzegajmy przepisów- w ten sposób zadbamy o zdrowie i życie swoje oraz innych użytkowników dróg.