Nadal wielu Polaków przyznaje, że nie potrafi udzielać pierwszej pomocy. Nie wynika to z niechęci, czy braku zrozumienia dla sytuacji innych. Przyczynami są: brak wiedzy i strach przed tym, że nie znając zasad bardziej zaszkodzą aniżeli pomogą ofierze. I właśnie - pierwsza pomoc - jest dominującym tematem XVII Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, której gościem honorowym jest Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Jak podkreśla wojewoda - wszelkie inicjatywy, programy, kampanie i akcje, które mogą zmienić podejście Polaków do nauki pierwszej pomocy, zasługują na ogromne podziękowania.

Edukacja prowadzona od najmłodszych lat powoduje, że świadkowie np. wypadku drogowego w sytuacji kryzysowej nie będą mieć dylematów – zacząć działać czy nie robić nic. I być może odebrać poszkodowanemu szansę na przeżycie? Zdobyta wiedza, a także otwartość i odwaga dają gwarancję, że pierwsza pomoc przebiegnie sprawnie i fachowo.

W agendzie konferencji, w której bierze udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała znalazły się również tematy związane z nowymi przepisami Kodeksu Drogowego, problemem pijanych kierowców, przejściami dla pieszych, odpowiedzialnością kierowców zawodowych, chorobami cywilizacyjnymi i lekami, które mogą mieć wpływ na kierowców, a także ekologii i bezpieczeństwie.

Konferencja, organizowana przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku, odbywa w centrum konferencyjnym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.