Mikroinstalacja fotowoltaiczna  do 10 kWp - co warto wiedzieć?

Mikroinstalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 10kw jest bardzo popularna wśród gospodarstw domowych. Dla instalacji powyżej 10kw dostępny jest opustów  w stosunku ilościowym 1:0,8. Warto więc zadać sobie pytanie: "Ile wyprodukuje 10kw fotowoltaiki?" zanim podejmiemy decyzję o dużej instalacji.

Co to jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) definiuje instalację fotowoltaiczną. Jako mikroinstalacja fotowoltaiczna, zgodnie z przepisami, definiowana jest instalacja fotowoltaiczna.

- O mocy maksymalnej 50 kW i napięciu znamionowym poniżej 110 KV

- Lub o mocy cieplnej w kogeneracji nie przekraczającej 150 kW.

Należy pamiętać, że każdy system fotowoltaiczny spełniający te wymagania jest uznawany za mikroinstalację. Dotyczy to niezależnie od tego, czy system znajduje się na dachu domu, firmy czy gospodarstwa rolnego. Jest to o tyle istotne, że każdy, kto zainstaluje system, którego moc wynosi maksymalnie 50 kW, może skorzystać z ulgi podatkowej.

Ile energii może wyprodukować fotowoltaika 10kw?

Ile energii wyprodukuje fotowoltaika 10 kw? Różne instalacje mogą produkować różną wydajność. Moc instalacji to tylko jeden czynnik, który ma znaczenie. Istotne są również takie zmienne jak np.

- Orientacja w stosunku do południa, stopień odchylenia od niego

- Inklina (kąt nachylenia modułów) - najlepiej 35 stopni

- Potencjalne zacienienie

- Wydajność modułów, wykorzystanie komponentów i poprawność w montażu

Różne dane wyjściowe mogą dawać różne wyniki. Postanowiliśmy podzielić się danymi z naszej aplikacji monitorującej, aby pokazać jak działa instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kw.

Każdy z tych czynników bezpośrednio wpływa na wydajność instalacji. Dlatego zaoszczędzona energia może się różnić.

Należy jednak zaznaczyć, że potencjał produkcyjny jest bardzo duży. Możemy wytworzyć tyle energii elektrycznej, aby przy odpowiednich warunkach zasilić gospodarstwo rolne, spółdzielnię czy inny obiekt. Z zaledwie 1 kWp możemy wyprodukować około 1000 kWh rocznie.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna - cena

Ile kosztuje montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej? Koszt mikroinstalacji fotowoltaicznej zależy od jej całkowitej mocy. System o mocy 5 kWp będzie kosztował więcej niż ten o mocy 10kWp. Dużą rolę odgrywa również jakość komponentów. Dlatego trudno jest podać dokładny szacunek kosztów fotowoltaiki. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wydatek może wynieść od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych.

Jak już wcześniej wspomniano ze względu na wiele czynników, które mają na to wpływ, trudno jest przewidzieć, ile prądu uzyskamy z instalacji o mocy 10kW. W zależności od instalacji, uzysk energii może być różny. Należy pamiętać, że moc to tylko jeden czynnik, który jest istotny.