W ostatnich dniach w Gdańsku miały miejsce cztery doniosłe uroczystości rocznicowe, które są ważne zarówno dla jego mieszkańców, jak i dla wszystkich Polaków. Przedstawiciele władz miasta, weteranów, rad dzielnic oraz służb mundurowych oddali hołd bohaterom i ofiarom wydarzeń, które na zawsze zapisały się na kartach historii. W ceremoniach uczestniczyła także kompania honorowa straży miejskiej.
strażnicy i marynarze z wieńcami kwiatów.JPG

8 maja rozpoczęto cykl uroczystości od obchodów 78. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Ceremonia złożenia kwiatów odbyła się pod pomnikiem „Tym co za polskość Gdańska”. Władze miasta reprezentowała Monika Chabior - zastępczyni prezydenta Gdańska i Agnieszka Owczarczak - przewodnicząca rady miasta. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz młodzież szkolna. Strażnicy miejscy asystowali przy składaniu wieńców i wiązanek kwiatów.

78. rocznica zakończenia II wojny światowej: "Nie zamykajcie oczu na zło" - gdansk.pl

Ponary.JPG

Dwa dni później, 10 maja, odbyła się uroczystość z okazji 82. rocznicy zbrodni dokonanej w Ponarach. Podczas ceremonii byli obecni gdańscy włodarze, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodziny Ponarskiej, wojsko, harcerze, a także delegacje różnych organizacji m.in. Rodziny Katyńskiej. Ceremonia odbyła się na Cmentarzu Łostowickim. Podczas uroczystości strażnicy miejscy asystowali przy złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Ponarskim.

Gdański hołd dla ofiar zbrodni w Ponarach w czasie II wojny światowej na gdansk.pl

delegacja pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego.JPG

12 maja przypadała 88. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, jednej z najważniejszych postaci w historii XX wieku i jednego z ojców polskiej niepodległości. W Gdańsku odbyła się uroczystość upamiętniająca tę doniosłą datę, która miała miejsce u stóp pomnika poświęconego marszałkowi. Wśród obecnych znalazła się Izabela Kuś, skarbnik miasta, członkowie Związku Piłsudczyków RP, przedstawiciele wojska, służb mundurowych oraz uczniowie z Liceum Mundurowego Spartakus w Gdańsku. To ważne wydarzenie przypomniało nam o wkładzie marszałka Piłsudskiego w historię Polski oraz o jego niezwykłej roli w walce o niepodległość naszego kraju. Strażnicy miejscy w imieniu zaproszonych delegacji złożyła wieńce i wiązanki kwiatów.

Fotorelacja z obchodów 88. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego

Pomnik gen. Maczka.JPG

18 maja, pod pomnikiem generała Stanisława Maczka odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę zdobycia Monte Cassino i Czyn Bojowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1945. W ceremonii uczestniczyli między innymi: Agnieszka Owczarczak przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, weterani, delegacje służb mundurowych oraz wojska.

Pamięci polskich żołnierzy zagranicą na gdansk.pl

Zebrani goście złożyli hołd pamięci żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy dzielnie walczyli na Zachodzie podczas II Wojny Światowej. Po wzruszających przemówieniach i modlitwie strażnicy miejscy, w imieniu wszystkich obecnych delegacji, złożyli pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Ta uroczystość stanowiła wyraz uznania dla bohaterstwa i poświęcenia tych żołnierzy, którzy walczyli o wolność i niezależność Polski.

Dodatkowo nad spokojnym przebiegiem wszystkich uroczystości czuwały patrole strażników miejskich.