Spotkani Seniorów Strażaków z Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim
W wyjątkowej atmosferze, w sercu Pruszcza Gdańskiego, odbyło się spotkanie, które zgromadziło strażaków seniorów z całego powiatu. Był to dzień pełen uznania i podziękowań za ich niestrudzoną służbę. Wszyscy, którzy przyczynili się do bezpieczeństwa lokalnej społeczności, zostali uhonorowani w sposób, który z pewnością zostanie w ich pamięci na długo.
  1. Dnia 21 lutego 2024 r., w Pruszczu Gdańskim, miało miejsce spotkanie dedykowane druhom seniorom straży pożarnej z powiatu gdańskiego.
  2. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Marian Cichon, pełniący funkcję Starosty Gdańskiego, mł. bryg. Zbigniew Rzepka, Komendant Powiatowy PSP, oraz Bogdan Dombrowski, Przewodniczący Rady Powiatu, a także wójtowie poszczególnych gmin.
  3. Podczas spotkania złożono serdeczne podziękowania za całokształt pracy i poświęcenia, jakie strażacy seniorzy wnieśli w służbę społeczności lokalnej.
  4. Wyrażono również życzenia zdrowia i dalszego uznania za ich bezinteresowną postawę, którą podkreślono jako godną naśladowania.

W momencie, gdy społeczność skupia się na przyszłości, nie można zapominać o tych, którzy ukształtowali jej bezpieczeństwo w przeszłości. Spotkanie druhów seniorów w Pruszczu Gdańskim było nie tylko okazją do złożenia podziękowań, ale również przypomnieniem o wartości, jaką niesie ze sobą wieloletnia służba dla społeczności. Poświęcenie i oddanie, z jakimi strażacy seniorzy podchodzili do swoich obowiązków, stanowią wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń.

Uczestnicy spotkania, w tym Marian Cichon i Zbigniew Rzepka, wyrazili swoje uznania słowami pełnymi szacunku i wdzięczności. "Składamy najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za godną do naśladowania postawę, która zasługuje na szacunek i podziw oraz życzymy wielu lat w zdrowiu" - podkreślili w swoim przemówieniu.

Ceremonia ta była przypomnieniem, że dzięki pracy i ofiarności strażaków seniorów, mieszkańcy powiatu mogą cieszyć się poczuciem bezpieczeństwa. Ich służba, często pełna wyzwań i poświęceń, jest fundamentem, na którym budowane jest współczesne bezpieczeństwo publiczne. To właśnie takie spotkania podkreślają ciągłość i znaczenie służby strażackiej, oddając hołd tym, którzy przez lata stanowili jej niezachwiane filary.


Wg inf z: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.