Spotkanie doradców zawodowych z Powiatu Gdańskiego w Rusocinie
W naszej społeczności kształcenie i rozwój młodych umysłów to nie tylko obowiązek, ale i misja. 26 marca 2024 r., w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie, odbyło się ważne wydarzenie, które zebrało nauczycieli doradców zawodowych z całego powiatu, by wspólnie dyskutować o przyszłości edukacji i rynku pracy. Spotkanie te nie tylko podkreśliło wagę orientacji zawodowej, ale i zaprezentowało innowacyjne narzędzia oraz projekty, które mają na celu wsparcie młodzieży w ich edukacyjnej podróży.
  1. Zaprezentowano informator szkolny z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025.
  2. Opracowano narzędzia wspierające wybór szkoły ponadpodstawowej, takie jak Edumapa.
  3. Przedstawiono „Przewodnik sektora morskiej energetyki wiatrowej dla doradców zawodowych”.
  4. Wprowadzono nowego Inspektora ds. Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych – Panią Iwonę Sabałę.

Wśród poruszonych kwestii znalazło się kluczowe zagadnienie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, które stanowi wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Nowoczesne podejście do edukacji, reprezentowane przez narzędzia takie jak Edumapa, ma za zadanie ułatwić to zadanie, kierując uczniów na ścieżkę, która najlepiej odpowiada ich zainteresowaniom i aspiracjom.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania inicjatyw związanych z branżą morskiej energetyki wiatrowej, która jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów na świecie. „Przewodnik sektora morskiej energetyki wiatrowej dla doradców zawodowych” przedstawiony przez Izabelę Klonowską-Hinckę, stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla doradców, ale i dla młodzieży zainteresowanej tym dynamicznie rozwijającym się polem.

Warto również wspomnieć o zmianie na stanowisku Inspektora ds. Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych. Pani Katarzyna Chojecka przekazała swoje obowiązki Pani Iwonie Sabałej, co było okazją do podziękowania za dotychczasową pracę i życzenia sukcesów nowej osobie na tym stanowisku. Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla wszystkich uczestników za ich zaangażowanie i wkład w rozwój sieci nauczycieli doradców zawodowych.

Spotkanie to było nie tylko platformą wymiany doświadczeń, ale również świadectwem zaangażowania lokalnej społeczności edukacyjnej w kształtowanie przyszłości młodych ludzi. Jego przebieg i tematyka podkreślają, jak ważne jest ciągłe doskonalenie metod edukacyjnych i dostosowywanie ich do zmieniającego się świata.


Na podstawie: Powiat Gdański