79. rocznica powrotu Gdańska do Polski: uroczystości na Dworze Artusa
Wśród ruin i popiołów, 28 marca 1945 roku, nasze miasto świętowało jeden z najważniejszych momentów w swojej historii - symboliczny powrót do macierzy. To dzień, w którym biało-czerwona flaga zatrzepotała na Dworze Artusa, zostawiając za sobą cienie wojny i otwierając nowy rozdział w dziejach Gdańska.
  1. Wojenne zmagania o Gdańsk zakończyły się podniesieniem polskiej flagi przez żołnierzy 28 marca 1945 roku.
  2. Zniszczenia wojenne przekształciły miasto w ruinę, z której ponad 19 tysięcy budynków uległo zniszczeniu.
  3. Symboliczne podniesienie flagi na Dworze Artusa było aktem politycznym, podkreślającym powrót miasta do Polski.
  4. Po wojnie, Gdańsk przeszedł trudny proces odbudowy tożsamości, zaczynając od niemal całkowitej wymiany ludności.

W obliczu zakończenia drugiej wojny światowej, nasze miasto stało na progu nowej ery. Choć marzec 1945 roku zapisuje się w historii jako czas wielkich strat i zniszczeń, to również moment, w którym nasze miasto zaczęło stopniowo odzyskiwać swoją tożsamość. Wiele budynków, które stanowiły serce Gdańska, jak Ratusz Głównomiejski czy Wielki Młyn, zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych.

Zrozumienie i pamięć

Wartość symbolicznego gestu, jakim było podniesienie biało-czerwonej flagi na Dworze Artusa, wykracza poza sam akt. Był to sygnał dla mieszkańców, że mimo olbrzymich zniszczeń materialnych, duch miasta pozostał niezłomny. Ten moment podkreślił, że choć zajęcie przez Sowietów nie było wyzwoleniem w pełnym tego słowa znaczeniu, to jednak otworzyło drogę do odbudowy i powrotu do Polski.

Zemsta na III Rzeszy, jaką Sowieci chcieli wymierzyć poprzez zniszczenie miasta, pokazuje brutalność wojny i jej konsekwencje. Walka o Gdańsk nie była jedynie militarnym starciem, ale również starciem o tożsamość i przynależność.

Nowe początki

Po wojnie, na gruzach starego Gdańska zaczęła kiełkować nowa rzeczywistość. Proces odbudowy miasta był zarówno fizyczny, jak i symboliczny. Nowi mieszkańcy, którzy przybyli z różnych części Polski, stali przed wyzwaniem zbudowania nowego domu na zgliszczach poniemieckiego miasta. Ta niełatwa sytuacja była początkiem nowej tożsamości Gdańska, która z czasem zaczęła się kształtować, szczególnie po politycznych przemianach rozpoczętych w sierpniu 1980 roku.

Nasze miasto przeszło długą drogę od tamtych dni. Pamięć o tych wydarzeniach jest kluczowym elementem naszej lokalnej tożsamości. Dziś, kiedy patrzymy na nowoczesny Gdańsk, pełen życia i energii, warto pamiętać o jego przeszłości, która przypomina o sile i odporności jego mieszkańców.


UM Gdańsk