Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Kto opłaca notariusza przy zakupie mieszkania?

Zakup mieszkania to niezwykle istotne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Możliwość zamieszkania we własnych "czterech kątach" dla wielu osób jest zdecydowanie najważniejszym marzeniem życia. Niestety, taka transakcja, jaką jest kupno mieszkania, zawsze wiąże się również z koniecznością uiszczenia opłat. Oto wszechstronny poradnik na temat kosztów związanych z zakupem mieszkania. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Jaki jest koszt notariusza przy zakupie mieszkania?

Wszystkie transakcje kupna i sprzedaży mieszkania muszą być potwierdzane za pomocą aktu notarialnego, ponieważ jest to jednoznaczne z przeniesieniem wartości. Dodatkowo musi to być oczywiście przeprowadzone przez osobę uprawnioną, czyli notariusza. Omawiany dokument musi zawierać szereg informacji i danych odnośnie do konkretnej czynności oraz informacji o lokalu. W niektórych przypadkach koszt zakupu mieszkania może być bardzo wysoki. Właśnie dlatego warto posiadać komplementarną wiedzę, z jakimi opłatami należy liczyć się przy wizycie u notariusza.

Zanim zdecydujemy się na wizytę w kancelarii notarialnej, w pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować, jakie są wymagane opłaty od każdej ze stron podczas zawierania takiej transakcji. W chwili obecnej przyjmuje się, że wszelkiego rodzaju koszty związane z podpisaniem umowy u notariusza powinny być ponoszone przez osobę kupującą mieszkania.

Nabywca musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości całego mieszkania. Warto jednak pamiętać o tym, iż omawiana opłata dotyczy mieszkań wyłącznie pochodzących z rynku wtórnego. Z kolei, gdy chodzi o mieszkanie z rynku pierwotnego, wówczas nie zachodzi konieczność uiszczania tej opłaty.

Pozostałych opłat nie musi uiszczać wyłącznie nowy właściciel. Przepisy prawa wskazują, aby jedna bądź druga ze stron miała obowiązek uiszczania opłaty taksy notarialnej. Opłaty według ustawodawcy powinny być dzielone po połowie, jednak nie jest to nakaz, tylko sugestia.

Taksa notarialna i jej koszty

Gdy weźmiemy pod uwagę koszt uiszczenia taksy notarialnej, powinniśmy w pierwszej kolejności pamiętać o tym, aby spróbować wynegocjować warunki jej pokrycia wraz z osobą sprzedającą. Gdy koszty notarialne zostaną podzielone lub przeniesione na ich byłego właściciela, wówczas może wiązać się to z ogromnymi oszczędnościami dla nabywcy.

Wartość taksy notarialnej co do zasady jest uzależniona od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Jej wysokość bardzo szczegółowo określają obowiązujące w naszym kraju przepisy. W przypadku mieszkań o wartości 300 000 złotych może ona wynieść maksymalnie około 2500 złotych.

Zachęcamy do tego, aby wszelkie kwestie związana z opłaceniem tego kosztu zostały ustalone przed podpisaniem dokumentów. Jest to uwarunkowane tym, iż tego rodzaju informacje powinny być zawarte w podpisanym akcie.

Kupujący, który podejmuje decyzję o nabyciu mieszkania, powinien mieć na uwadze nie tylko koszt jego zakupu, ale również wszelkie pozostałe opłaty wynikające z dokonania tej czynności. W szczególności chodzi tu o usługi notarialne.

Więcej informacji znajdziesz na http://notariuszgdynia.pl/