Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

W Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 44 powstaje strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, połączonej z przekazaniem 3 samochodów ratowniczo – gaśniczych, wziął udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Samochody – finansowanie
1. Średni samochód ratowniczo - gaśniczy (849 192 zł)
● Urząd Gminy Kosakowo – 290 000 zł
● Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 260 000 zł
● Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – 200 000 zł
● Środki własne jednostki – 99 192 zł

2. Średni samochód ratowniczo gaśniczy (809 955 zł – nagroda w ramach konkursu „Bitwa o wozy” za najwyższą frekwencję w Pomorskiem podczas drugiej tury wyborów prezydenckich)
● Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska– 400 000 zł
● Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy – 400 000 zł
● Środki własne jednostki – 9 955 zł

3. Drabina (na podwoziu samochodu) SD-30
● od prywatnego darczyńcyW uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Socha, Komendant Powiatowej PSP w Pucku st. bryg. Bartłomiej Mollina, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Teresa Jakubowska, przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Andrzej Śliwiński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Kosakowie ks. kanonik Jan Grzelak i prezes OSP Kosakowo Krzysztof Nadolski.

OSP Kosakowo - kliknij