Kamień węgielny pod budowę Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej, nowoczesnej i ekologicznej jednostki naukowo-badawczej, wmurowany. W uroczystości wziął udział m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

Centrum ma stać się najważniejszą jednostką naukową w Polsce zajmującą się rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych. Obiekt powstający pomiędzy ulicami: Siedlicką a Traugutta, w miejscu dawnej hali hydro Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG – będzie energooszczędny i przyjazny środowisku.

CEI będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą i ma być wykorzystywane m.in. przez naukowców PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), którzy poprowadzą projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej oraz transportowej. Inwestycja będzie również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z czterech Centrów Badawczych PG, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu „uczelni badawczej” w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Inwestycja, kosztująca prawie 80 mln zł (20 mln pozyskane z funduszy unijnych), ma zostać oddana do użytku pod koniec przyszłego roku.

Minister Przemysław Czarnek spotkał się także z rektorami Związku uczelni im. Daniela Fahrenheita w Gdańsku i wręczył im czeki na inwestycje i działania naukowe. Politechnika Gdańska otrzymała 14 545 300 zł (realizacje inwestycji i działań rozwojowych), a także 430 259, 20 zł na programy Doskonała nauka i Społeczna odpowiedzialność nauki. Uniwersytet Gdański – 13 451 360 zł na realizacje inwestycji i działań rozwojowych i 336 967,50 zł na wsparcie konferencji naukowych, zaś Gdański Uniwersytet Medyczny - 982 100 zł na programy Społeczna odpowiedzialność nauki, Doskonała nauka i stworzenie Pracowni mikroskopii konfokalnej i dermoskopii skóry.