Badawczo Rozwojowy Ośrodek Manewrowania Statkami w Iławie, nazywany szkołą kapitanów, w czerwcu br. otrzymał imię kpt. ż. w. Zbigniewa Sulatyckiego. Dziś odsłonięto tablicę poświęconą przewodniczącemu Konwentu Morskiego i wieloletniemu instruktorowi ośrodka. Do Iławy przyjechał Premier RP Mateusz Morawiecki, a także Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, który przekazał list Marszałek Sejmu Elżbiety Witek skierowany do patrona ośrodka i organizatorów uroczystości.

Zbigniew Sulatycki urodził się 23 sierpnia 1933 w Skarżysku Kamiennej. Ukończył Technikum Elektryczne we Wrocławiu i Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie, studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie (z której w 1953 r. został relegowany m.in. za zatajenie faktu, iż jego ojciec przed wojną był oficerem Wojska Polskiego). Dyplom Kapitana Żeglugi Wielkiej uzyskał ostatecznie w 1973 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Pracował m.in. w Polskich Liniach Oceanicznych, Urzędzie Morskim w Gdyni, Kapitanacie Portu, a także jako kapitan statków, pilot morski, ekspert przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Gdyni. W 1990 roku został przewodniczącym zespołu doradców ministra transportu i gospodarki morskiej a następnie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Współtworzył wiele raportów na temat stanu środowiska Zatoki Gdańskiej, rybołówstwa, przemysłu stoczniowego. Od 1980 r. – członek Solidarności i Klubu Inteligencji Katolickiej. W 1995 r. założył Polskie Stowarzyszenie Morsko- Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współpracuje z wieloma instytucjami polonijnymi na świecie, od 2016 roku przewodniczy Konwentowi Morskiemu. Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Kpt. Sulatycki został uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Badawczo Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami nad jeziorem Silm w Kamionce k. Iławy – powstał w 1980 roku, założycielami były: Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni, miasto Iława. Właścicielem jest Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska z siedzibą w Iławie. Przeprowadzka z Iławy, gdzie była pierwsza jego siedziba, do Kamionki odbyła się w 1991 roku. Ośrodek szkoleniowy dla kapitanów i pilotów statków jest jednym z pięciu takich placówek na świecie. Pozostałe znajdują się we Francji, USA, Anglii i Australii. Na jeziorze Silm odtworzono w skali 1:24 wybrane porty, kanały, rzeki i inne miejsca uciążliwe dla manewrowania. Statki do manewrowania wykonywane są w skali 1:16 lub 1:24. Są to kopie statków już istniejących. Dzięki temu piloci i kapitanowie mogą trenować na niemal identycznym sprzęcie. Od powstania ośrodka szkolenie przeszło tu kilka tysięcy osób z 50 krajów.

List Marszałek Sejmu w załączeniu