Na zaproszenie władz Uniwersytetu Gdańskiego policjanci spotkali się ze studentami tej uczelni. Spotkanie to zostało zorganizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Jeziornik, a podczas pierwszej jego części policjant mówił o prawach człowieka oraz o zagrożeniach wynikających z ich nieprzestrzegania.
Funkcjonariusze rozmawiali ze studentami również o strukturze organizacyjnej Policji, zapoznawali słuchaczy ze specyfiką zawodu policjanta, omawiali zakres działania poszczególnych wydziałów z jednoczesnym zachęceniem studentów do wstępowania w szeregi Policji. Studenci mieli możliwość dowiedzenia się, jak wygląda służba w poszczególnych pionach Policji, podczas rozmowy z gdańskimi policjantami z różnych wydziałów.

W ostatniej części spotkania słuchacze mieli okazję porozmawiać z funkcjonariuszem zespołu ds. doboru komendy wojewódzkiej. Policjant przekazał młodym ludziom informacje na temat procesu postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególnych etapów, wymaganiach oraz miejscu składania dokumentów i terminach przyjęć. Funkcjonariusz przekonywał o tym, że praca w Policji jest ciekawa, umożliwiająca kontakt z innymi ludźmi oraz że zawód policjanta przeznaczony jest dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego oraz czuć wyjątkowość swojej profesji. Funkcjonariusz wyjaśnił słuchaczom, że od policjantów wymaga się odpowiednich predyspozycji, rzetelności, sumienności oraz odporności na wiele trudnych sytuacji występujących w codziennej służbie. Podkreślał, że to służba, która wymaga poświęceń, ale daje również ogromną satysfakcję, niosąc pomoc potrzebującym.