Prawie 26 tysięcy laptopów, 1238 komputerów i 241 tabletów otrzymają dzieci i młodzież z rodzin popegeerowskich. Dofinansowanie, z rządowego programu Grant PPGR, dla Pomorskiego wynosi łącznie 72 326 108 zł.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” – miał za zadanie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w dostępie do sprzętu komputerowego oraz Internetu. Dofinansowanie obejmuje:
• sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego
• usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym kupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Lista z podziałem na gminy i kwotami dofinansowania w załączeniu