Strażacy ochotnicy z OSP Grabówko dysponują nowym, średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym. W uroczystości oficjalnego włączenia wozu do służby wzięli dziś udział Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, a także Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i nadbryg. Piotr Socha, szef pomorskiej PSP.

Finansowanie:

• koszt zakupu - 929.880 zł
• dotacja KSRG - 425.000 zł
• dotacja Gminy Nowa Karczma - 484.000 zł
• dotacja Nadleśnictwa Kościerzyna - 20.000 zł
• wkład własny OSP Grabówko – 880 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówku liczy 29 druhów. Jednostka powstała w 1946 roku, w 1997 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To jedna z najprężniej działających jednostek na ternie gminy Nowa Karczma. Dotychczas, druhowie mieli w dyspozycji wóz ratownictwa technicznego i ponad 40-letniego jelcza. Decyzja o tym, że do jednostki OSP w Grabówku trafi nowy pojazd, zapadła na początku tego roku. W styczniu 2022 roku, MSWiA zatwierdziło zestawienie jednostek przewidzianych do dofinansowania w 2022 roku (zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych). W tej grupie znalazła się jednostka z Grabówka.

2016-2022. Wozy dla PSP i OSP w Pomorskiem

• Ochotnicza Straż Pożarna, w latach 2016 -2021, otrzymała 129 nowych wozów pożarniczych. W 2022 roku OSP otrzyma kolejne 24 samochody pożarnicze. Łączna wartość pojazdów (153) wynosi 122 944 661 zł.

• Państwowa Straż Pożarna, w latach 2016 – 2021, otrzymała 77 nowych wozów pożarniczych. W 2022 roku PSP otrzyma kolejnych 17 samochodów pożarniczych. Łączna wartość pojazdów (94) wynosi 68 191 735 zł.

Łącznie OSP i PSP, w latach 2016-2021, otrzymały 206 nowych wozów. W 2022 otrzymają kolejnych 41 samochodów o łącznej wartości 42 834 856 zł. W latach 2016 -2022 wartość nowych pojazdów dla PSP i OSP - 191 136 396 zł.