Podczas tegorocznego, XXXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, pomorscy policjanci  będą zwracali szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione. Będą dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci, a także będą prowadzić działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych. Policjanci są również w kontakcie z organizatorem XXXI Finału WOŚP, z którym na bieżąco wymieniane będą informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


Ponadto pomorscy policjanci przygotowali kilka porad dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Prosimy o zapoznanie się z nimi i zapamiętanie.


Drogi darczyńco!
1. Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;
2. Dodatkowo identyfikator musi mieć logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (słynne serce);
3. Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator w widocznym miejscu, jeśli go nie widzisz możesz poprosić o okazanie;
4. Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany numer kwestującego, ten sam który widnieje na identyfikatorze.
5. Każdy wolontariusz musi mieć ze sobą doskonale znane „serduszkowe” naklejki.


Drogi wolontariuszu!
1. Prowadź zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:
- centrach handlowych,
- głównych ciągach komunikacyjnych;
- miejscach dobrze oświetlonych;
- miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;
- miejscach objętych monitoringiem kamer,
2. Nie prowadź zbiórki w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne;
3. Unikaj prowadzenia zbiórki pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej! Staraj się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe - opiekę osób dorosłych.
4. Szczególnie ważne jest, abyś wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszał się w grupie, skorzystaj z czyjejś pomocy.


Apelujemy do tych młodszych i starszych, pamiętajcie!
W przypadku gdy będziecie mieli podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub „dziwnie” wyglądającą puszką, prosimy o kontakt z Policją. Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w organizowanych w tym dniu imprezach.