Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat bezpiecznych zachowań oraz aktywna promocja i edukacja w zakresie rozpowszechniania informacji o instytucjach udzielających wsparcia ofiarom przestępstw. Czas trwania konkursu: 24.05 - 07.06.2023 roku. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas VIII Dnia Otwartego dla Klas o Profilu Policyjnym w dniu 16 czerwca 2023 roku podczas około godziny 11:30.
 
Prace zgrane na nośniku danych – PenDrive wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem na wykorzystanie wizerunku należy przekazać
do dnia 7 czerwca 2023 roku do godziny 15:30, funkcjonariuszom do spraw profilaktyki społecznej z komisariatów, komend miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego zgodnie z właściwością rejonową szkoły lub pozostawić w biurze podawczym jednostki Policji. 

Pliki do pobrania

  • 965.13 KB