Polityka energetyczna Polski, transformacja energetyczna, budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu – to tematy, które omawiali dziś eksperci energetyki jądrowej. W konferencji uczestniczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Konferencja odbyła się w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.