Ochotnicza Straż Pożarna w Myszewie otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Kluczki do wozu wręczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Wóz posiada m.in. 2500 - litrowe zbiorniki na wodę i środek pianotwórczy. Pojazd służył dotychczas strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Malbork.