Debata o granicach dzielnic w Gdańsku: mieszkańcy podzieleni
W najnowszej inicjatywie gdańskiej społeczności, mieszkańcy przeszli przez proces konsultacji społecznych, aby wyrazić swoje zdanie na temat zmian granic dzielnic. Proces ten, który skupił się na sześciu dzielnicach, zaowocował zaskakującymi wynikami i propozycjami, które mogą znacząco wpłynąć na lokalną mapę miasta.
  • Rada Miasta Gdańska zainicjowała konsultacje społeczne dotyczące zmian granic sześciu dzielnic.
  • Konsultacje odbyły się między 5 a 20 lutego, zgromadzając 1265 formularzy zwrotnych.
  • Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. przesunięcia granic między Ujeścisko - Łostowice a Piecki - Migowo, a także Siedlce a Wzgórze Mickiewicza.
  • Zmiany granic wpłyną na okręgi wyborcze i mają na celu lepsze odzwierciedlenie lokalnych społeczności.
  • Wyniki konsultacji pokazały znaczne poparcie dla większości proponowanych zmian, przy czym zmiana granicy dzielnicy Siedlce spotkała się z wyraźnym sprzeciwem.
  • Rady dzielnic, których dotyczą zmiany, przyjęły jednogłośnie uchwały w tej sprawie, co jest warunkiem dalszych działań.
  • Podsumowanie konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miasta Gdańska, która podejmie ostateczne decyzje.
  • Zmiany granic dzielnic nie wpłyną na adresy czy wymianę dokumentów mieszkańców.

W lutym tego roku mieszkańcy Gdańska mieli możliwość wypowiedzenia się na temat proponowanych zmian granic dzielnic, co wywołało żywe dyskusje i wykazało silne zaangażowanie społeczne. Inicjatywa ta, wynikająca z uchwały Rady Miasta Gdańska z 2022 roku, miała na celu nie tylko dostosowanie granic do realiów współczesnego Gdańska, ale także usprawnienie zarządzania lokalnymi społecznościami.

W przeprowadzonych konsultacjach społecznych mieszkańcy mieli do wyboru formularze papierowe i elektroniczne, co zwiększyło dostępność i wygodę udziału w głosowaniu. Choć najwięcej emocji wzbudziła propozycja zmiany granic między Siedlcami a Wzgórzem Mickiewicza, inne sugestie, takie jak nowy przebieg granic między Ujeścisko - Łostowice a Piecki - Migowo, czy korekta granicy między Brętowem a Jasieniem, również znalazły szerokie grono zwolenników.

Decyzja o przesunięciu granic jest jednak złożona i wymaga konsensusu między radami dzielnic. Wyniki konsultacji pokazują, że mieszkańcy Gdańska są aktywnie zaangażowani w kształtowanie swojego miasta, co jest dobrym prognostykiem dla przyszłych inicjatyw samorządowych. Ostateczne decyzje w sprawie zmian granic, które zaczną obowiązywać od nowej kadencji rad dzielnic, zostaną podjęte przez Radę Miasta Gdańska po dokładnej analizie wyników konsultacji i dyskusji w ramach Komisji Doraźnej ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska.

Zmiany te, chociaż istotne z punktu widzenia organizacji miasta, nie wpłyną bezpośrednio na codzienne życie mieszkańców – nie będą wymagały zmian adresów czy wymiany dokumentów. Jest to ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ pokazuje, że modernizacja administracyjna może odbywać się bez większych perturbacji w życiu codziennym obywateli.


Wg inf z: Urząd Miejski w Gdańsku