Spotkanie doradców zawodowych w ZST CKZ w Rusocinie – nowe kierunki edukacji zawodowej
Rusocin stał się wczoraj areną ważnego wydarzenia edukacyjnego, które zgromadziło specjalistów od doradztwa zawodowego z całego powiatu gdańskiego. W Zespole Szkół Technicznych CKZ odbyło się spotkanie, gdzie eksperci dzielili się wiedzą i doświadczeniami, mając na celu wsparcie młodzieży w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
  1. Omówienie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i prezentacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025.
  2. Prezentacja projektu „Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” i jego znaczenie dla przyszłości branży.
  3. Wprowadzenie „Przewodnika sektora morskiej energetyki wiatrowej dla doradców zawodowych” przez Izabelę Klonowską-Hincką.
  4. Podziękowania dla Pani Katarzyny Chojeckiej i powitanie Pani Iwony Sabały na stanowisku Inspektora ds. Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych.

Spotkanie rozpoczęło się od znaczącego momentu dla doradców zawodowych i pedagogów, którzy zgromadzili się, aby podzielić się doświadczeniami i strategiami wspierającymi uczniów w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej. Szczególną uwagę poświęcono rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, prezentując bogatą ofertę edukacyjną na nadchodzący rok szkolny. Wśród narzędzi wspomagających wybór szkoły, wyróżniono Edumapę, która ma ułatwić młodzieży orientację w dostępnych opcjach.

Drugą część spotkania wypełniły prezentacje skupione na przyszłości sektora morskiej energetyki wiatrowej – obszaru, który w najbliższych latach ma stać się jednym z kluczowych kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki. Izabela Klonowska-Hincka, uznana ekspertka morskich projektów energetycznych, przedstawiła „Przewodnik sektora morskiej energetyki wiatrowej dla doradców zawodowych”. Dokument ten jest cennym źródłem wiedzy o branży, który ma pomóc doradcom w kierowaniu młodzieży do przyszłościowych zawodów.

Spotkanie było również okazją do podziękowań dla Pani Katarzyny Chojeckiej, która dotychczas pełniła funkcję Inspektora ds. Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych. Pani Marzena Biernacka, Wicestarosta Powiatu Gdańskiego, wraz z Panią Jolantą Andrysiak-Olszewską, Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, wyraziły wdzięczność za jej zaangażowanie i wkład w rozwój sieci. Jednocześnie, z entuzjazmem przyjęto na to stanowisko Panią Iwonę Sabałę, z nadzieją na dalsze owocne działania na rzecz edukacji zawodowej w regionie.

Zebranie specjalistów w Rusocinie podkreśliło znaczenie współpracy na rzecz rozwoju młodych talentów i przygotowania ich do wyzwań, jakie stawia przed nimi szybko zmieniający się rynek pracy. Dzięki takim inicjatywom, młodzież z powiatu gdańskiego ma szansę na lepsze zrozumienie swoich możliwości i dokonanie świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.


Na podstawie: Powiat Gdańsk