Wielkanocne spotkanie pełne tradycji w DPS “Polanki” - ponad 45 lat historii
W sercu naszego miasta, Dom Pomocy Społecznej "Polanki" świętował nie tylko jubileusz 45-lecia swojej działalności, ale również zorganizował tradycyjne śniadanie wielkanocne, które zgromadziło mieszkańców, pracowników, wolontariuszy oraz znanych gości. To wydarzenie to nie tylko okazja do wspólnego celebrowania, ale również przypomnienie o sile wspólnoty i wzajemnej życzliwości.
  1. Dom Pomocy Społecznej "Polanki" obchodził swoje 45-lecie działalności.
  2. Tradycyjne śniadanie wielkanocne zgromadziło mieszkańców, pracowników oraz znanych gości, w tym księdza biskupa Wiesława Szlachetko.
  3. Wydarzenie podkreśliło znaczenie wspólnoty i wzajemnego wsparcia.
  4. Położony w malowniczej okolicy dom otwarty jest na współpracę z lokalną społecznością i instytucjami kulturalno-oświatowymi.

W środowe przedpołudnie, w atmosferze pełnej ciepła i radosnego oczekiwania, odbyło się w Domu Pomocy Społecznej "Polanki" śniadanie wielkanocne. To wyjątkowe wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz instytucji, jest okazją do spotkania osób, dla których "Polanki" stały się drugim domem, a także tych, którzy na co dzień wspierają ich działalność.

Dyrektorka placówki, Danuta Podogrodzka-Oleńko, powitała zebranych słowami pełnymi ciepła: "Życzę wam pogody ducha, zdrowia, radości i wszelkiego dobra". Te życzenia idealnie oddają ducha wspólnoty, który od lat jest pielęgnowany w "Polankach".

Wśród obecnych nie zabrakło znanych postaci życia publicznego, co świadczy o ważnej roli, jaką "Polanki" pełnią w naszej społeczności. Swoją obecnością zaszczycili nas ksiądz biskup Wiesław Szlachetko, Monika Chabior - zastępczyni prezydenta do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania, a także posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska wraz z radnymi miasta.

"Życzę wam zdrowia, żebyście mieli dużo energii, aby dzielić się tak, jak do tej pory, dobrem i swoją mądrością" - dodała Monika Chabior, zwracając uwagę na niesamowitą energię i pozytywną atmosferę, jaką tworzą mieszkańcy "Polanek".

Dom Pomocy Społecznej "Polanki", położony w otoczeniu parku i lasu, od lat stanowi ważny punkt na mapie naszego miasta. Jego działalność wykracza daleko poza zapewnienie schronienia i opieki - "Polanki" to miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i tworzenia więzi międzyludzkich. Klub Seniora Prometeusz, działający przy DPS, skupia nie tylko mieszkańców domu, ale również seniorów z lokalnej społeczności, co świadczy o otwartości i integracji z otoczeniem.

Józef Czerwiński, reprezentujący Klub Samopomocy, podkreślił uniwersalne przesłanie świąt: "Wielkanoc to czas niezwykły, ważny, święty. Jest tu wiele symboli związanych z naturą i wiarą". To przypomnienie, że tradycje i wspólne celebrowanie są ważne dla utrzymania ducha wspólnoty.

Śniadanie wielkanocne w "Polankach" to więcej niż tylko spotkanie przy stole. To przypomnienie o sile wspólnoty, o ważności wsparcia i wzajemnej życzliwości. Jest to również okazja, by podziękować tym wszystkim, którzy na co dzień przyczyniają się do funkcjonowania tego wyjątkowego miejsca.


Na podstawie: Urząd Miejski w Gdańsku