Prezydent Dulkiewicz o tunelu pod obwodnicą i buspasach na Spacerowej
Na wtorkowym spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Osowa, prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła plany inwestycyjne oraz rozmawiała o problemach lokalnej społeczności. Wydarzenie było okazją do bezpośredniej rozmowy z władzami miasta na temat przyszłości dzielnicy.
  1. Inwestycje miejskie w Osowej na kwotę ponad 200 mln złotych.
  2. Budowa buspasów na ul. Spacerowej.
  3. Propozycja tunelu pod obwodnicą zamiast kładki.
  4. Wyróżnienia dla aktywnych mieszkanek i młodych sportsmenek.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz spotkała się z mieszkańcami Osowej, aby omówić inwestycje w dzielnicy oraz wysłuchać ich potrzeb i problemów. W ciągu ostatnich pięciu lat miasto zainwestowało tutaj ponad 200 mln złotych, co pozwoliło na realizację licznych projektów infrastrukturalnych, takich jak przebudowa ul. Kielnieńskiej, rozbudowa szkoły przy ul. Wodnika oraz termomodernizacja budynku SP 81 przy ul. Siedleckiego.

Jednym z kluczowych tematów spotkania była budowa buspasów na ul. Spacerowej, które mają usprawnić komunikację między dzielnicami Oliwa i Osowa. Planowane na 27 czerwca spotkanie dla mieszkańców Osowej ma na celu omówienie koncepcji tej inwestycji i zebranie opinii od lokalnej społeczności.

Podczas spotkania poruszono również temat budowy tunelu pod obwodnicą na wysokości centrum handlowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad proponuje zastąpienie planowanej kładki naziemnej przejściem podziemnym, co ma być bardziej efektywnym i mniej kosztownym rozwiązaniem. "Pojawił się pomysł, który dzisiaj szczegółowo badamy. To inicjatywa GDDKiA, by przejście było pod obwodnicą, w formie tunelu. Byłoby to przejście rowerowe i piesze. Przygotowujemy koncepcję dla takiej inwestycji, i w tym kierunku chcemy iść" – powiedziała prezydent Dulkiewicz.

Spotkanie było także okazją do wręczenia wyróżnień aktywnym mieszkankom Osowej. Nagrody otrzymały Sławina Kosmulska, Małgorzata Biernat oraz Aneta Baczyńska-Rostkowska za ich zaangażowanie w lokalne inicjatywy. Dodatkowo, młode sportsmenki z Osowej trenujące unihokej, Weronika Grądzka, Paulina Bartoszewicz i Maja Przebłocka, również zostały docenione za swoje osiągnięcia.

Mieszkańcy ul. Herkulesa zgłosili potrzebę przebudowy swojej ulicy, wskazując na problemy z nawierzchnią i zalewaniem budynków przez wody gruntowe. Z kolei Małgorzata Rychlicka-Hewitt zwróciła uwagę na uciążliwości związane z przeładunkami przy stacji kolejowej Gdańsk Osowa, które powodują hałas i zapylenie. Przedstawiciele klubu sportowego Olimpia Osowa rozmawiali o możliwości rewitalizacji historycznej hali sportowej przy ul. Kielnieńskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępca prezydenta Piotr Kryszewski, dyrektorzy wydziałów w Urzędzie Miejskim oraz miejscy radni. Prezydent Dulkiewicz podsumowała spotkanie, mówiąc: "Osowa ma wiele zalet, ale też wiele wyzwań związanych m.in. z tym, że część dzielnicy jest starsza, a część młodsza. Są tu duże wyzwania komunikacyjne, na które szukamy rozwiązań. To było dobre spotkanie z mieszkańcami, zresztą jak zwykle."


Opierając się na: UM Gdańsk