Nowy konsultant ds. zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim
Dr Dariusz Wójcik objął stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. To ważna zmiana dla mieszkańców naszego regionu, która wpłynie na jakość opieki zdrowotnej.
  1. Nowy konsultant: dr n. med. Dariusz Wójcik.
  2. Wręczenie powołania przez wojewodę pomorską Beatę Rutkiewicz.
  3. Zadania konsultantów: nadzór nad doskonaleniem zawodowym lekarzy.
  4. Kadencja trwa 5 lat.

Dr Dariusz Wójcik, specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, został nowym konsultantem wojewódzkim. Funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe pięć lat, nadzorując doskonalenie zawodowe lekarzy oraz dbając o jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych w naszym województwie.

Oficjalne wręczenie powołania miało miejsce 5 czerwca 2024 roku, a dokonała tego wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Jak podkreśliła, rolą konsultantów jest nie tylko doradzanie i kontrolowanie nowych metod leczenia czy diagnostyki, ale również pielęgnacja i stałe podnoszenie standardów medycznych.

Warto przypomnieć, że konsultanci wojewódzcy mają kluczowe znaczenie dla systemu ochrony zdrowia. Ich zadania obejmują nie tylko bieżący nadzór nad procesami medycznymi, ale również wprowadzanie innowacji i dbanie o wysoką jakość opieki zdrowotnej. To odpowiedzialność, która wymaga zarówno szerokiej wiedzy, jak i doświadczenia.

Nowa nominacja to także sygnał dla mieszkańców, że władze województwa nieustannie dążą do poprawy jakości opieki zdrowotnej. Dr Wójcik, jako nowy konsultant wojewódzki, będzie miał bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w naszym regionie, co z pewnością przyniesie korzyści pacjentom.


Na podst. Urząd Wojewódzki