Piotr Kobiela w Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej powołanej przez premiera
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia powołań członkom Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej. Premier RP Donald Tusk powołał nowych członków na kadencję trwającą do 2030 roku.
  1. Uroczysta ceremonia miała miejsce w Warszawie.
  2. Piotr Kobiela z Gdańska został członkiem komisji.
  3. Komisja będzie działać do 2030 roku.

W dniu dzisiejszym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia powołań członkom nowo powołanej Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej. Premier RP Donald Tusk oficjalnie powołał członków, którzy będą pełnić swoje funkcje do 2030 roku.

Wśród powołanych znalazł się Piotr Kobiela, który pełni funkcję kierownika oddziału ds. obywatelstwa i egzekucji administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Gdańsku. Fakt ten jest szczególnie istotny dla naszego regionu, bowiem obecność przedstawiciela Gdańska w tak ważnej komisji podkreśla znaczenie naszego miasta na arenie krajowej.

Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej ma na celu nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem dyscypliny w służbie cywilnej, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania administracji państwowej. Skład komisji obejmuje ekspertów z różnych dziedzin, co gwarantuje szerokie spojrzenie na kwestie dyscyplinarne.

Członkowie komisji, powołani przez premiera, będą pełnić swoje obowiązki przez najbliższe sześć lat, co daje solidne podstawy do prowadzenia długoterminowych działań na rzecz poprawy standardów w służbie cywilnej.


Według informacji z: UMWP Gdańsk