Postępy przy remoncie ul. Kielnieńskiej i budowie ul. Nowej Koziorożca
W Osowej trwają intensywne prace przy przebudowie ulicy Kielnieńskiej i budowie nowego odcinka ulicy Nowej Koziorożca. Inwestycja ta ma na celu znaczące poprawienie infrastruktury drogowej w tej części miasta, co przyczyni się do wygodniejszego i bezpieczniejszego poruszania się mieszkańców.
  1. Postępy prac na ulicy Kielnieńskiej i Nowej Koziorożca.
  2. Budowa nowych chodników, dróg rowerowych i ronda.
  3. Przebudowa sieci podziemnych.
  4. Prace zakończą się w lipcu 2025 roku.

W ramach kompleksowej modernizacji, ulica Kielnieńska jest przebudowywana na odcinku o długości 2,5 kilometra, od ulicy Drawskiej aż po pętlę autobusową przy obwodnicy. Prace obejmują budowę nowych chodników, dróg rowerowych oraz drogi serwisowej, która umożliwi wygodny dojazd do pobliskich nieruchomości. Również dwa nowe ronda mają usprawnić ruch w tej części miasta, co jest bardzo oczekiwane przez lokalnych kierowców i mieszkańców.

Na ulicy Nowej Koziorożca budowany jest półkilometrowy odcinek nowoczesnej drogi. Zielony, zadrzewiony bulwar będzie wyposażony w ogrody deszczowe, rabaty i łąki kwietne. Dodatkowo, powstanie chodnik oraz ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym, co z pewnością ucieszy miłośników aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) opublikowała na swoim profilu na Facebooku krótki raport filmowy z postępów prac, opatrując go komentarzem: “Dziś chcemy pochwalić się postępami prac na ul. Kielnieńskiej, ale i na nowym odcinku ul. Nowej Koziorożca”. W raporcie DRMG przedstawiono, że na ulicy Kielnieńskiej trwają prace związane z budową chodników i warstw konstrukcyjnych, natomiast na ulicy Nowej Koziorożca przygotowywana jest ostatnia warstwa ścieralna. Dodatkowo, na ulicy Wodnika kontynuowane są prace związane z przebudową sieci podziemnych.

Przypomnijmy, że prace rozpoczęły się pod koniec maja 2023 roku. W ramach inwestycji przebudowywane są sieci podziemne, w tym gazowa i wodociągowa, oraz regulowana jest gospodarka wodna i deszczowa poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę kanalizacji sanitarnej. Nowe oświetlenie również zostanie zamontowane, co poprawi bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza po zmroku.

Realizacja tej inwestycji, współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, potrwa do lipca 2025 roku. To długa, ale niezbędna modernizacja, która znacznie poprawi komfort życia mieszkańców Osowej.


Na podst. Urząd Miejski w Gdańsku