Pierwsza edycja Zielonej Edukacji: Prawie 1000 dzieci uczestniczyło w programie

W ramach Pierwszej edycji Programu Zielonej Edukacji blisko tysiąc uczniów i przedszkolaków z lokalnych placówek zaangażowało się w różnorodne działania na rzecz ochrony środowiska. Pod czujnym okiem 40 nauczycieli dzieci i młodzież realizowały projekty, które nie tylko edukowały, ale i inspirowały do ekologicznych działań.

  1. Program objął 40 nauczycieli i prawie 1000 uczniów
  2. Realizowano projekty dotyczące powietrza, wody, klimatu i bioróżnorodności
  3. Uczniowie tworzyli zielone przestrzenie i audyty ekologiczne
  4. Program będzie kontynuowany od września

Jednym z głównych celów tego programu było uwrażliwienie młodych mieszkańców na kwestie przyrodnicze oraz edukacja w zakresie ekologii i zmian klimatycznych. Podopieczni przedszkoli oraz uczniowie szkół przez cały rok uczestniczyli w różnorodnych warsztatach i wydarzeniach, które przybliżały im zasady zrównoważonego rozwoju.

- Uczniowie przeprowadzali w swoich szkołach i przedszkolach własne projekty i audyty ekologiczne. Dzięki projektowi specjalistki i specjaliści z miejskich jednostek wolontariacko dzielili się swoją wiedzą – mówiMonika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. – Edukacji klimatycznej nie można tworzyć bez edukacji obywatelskiej i w tym projekcie obie te edukacje się spotkały. Jesteśmy w trakcie ewaluacji i będziemy kontynuować ten program od września. Mam nadzieję, że do projektu dołączą też nowe szkoły.

Każda szkoła biorąca udział w programie miała do wyboru jeden z siedmiu obszarów tematycznych, takich jak powietrze, woda, zmiana klimatu, gospodarka obiegu zamkniętego, energia, żywność oraz bioróżnorodność i tereny zieleni. Największym zainteresowaniem cieszył się ostatni z wymienionych obszarów, w którym ponad połowa szkół realizowała swoje projekty.

W ramach działań ekologicznych, uczniowie wraz z nauczycielami tworzyli łąki kwietne, budki lęgowe, karmniki dla ptaków oraz hotele dla owadów i domki dla jeży. Powstały także zielone przestrzenie, ogródki, zielniki i rabaty przy szkołach i przedszkolach. Dzieci miały okazję obserwować i dokumentować ptaki, owady oraz rośliny, dbając o ich odpowiednie warunki do rozwoju.

Program Zielonej Edukacji został stworzony we współpracy z licznymi miejskimi spółkami i jednostkami organizacyjnymi. Koordynatorem programu było Hevelianum, a wśród zaangażowanych podmiotów znalazły się m.in. Wydział Edukacji, Wydział Środowiska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, Gdańskie Usługi Komunalne, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Gdańskie ZOO oraz wiele innych instytucji.

W trakcie pierwszej edycji programu ścisła współpraca odbywała się również z Gdańskim Archipelagiem Kultury, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, fundacją Planet for Generations oraz wieloma innymi partnerami. Dzięki tej współpracy, program zyskał szerokie wsparcie i umożliwił realizację licznych inicjatyw edukacyjnych.

Jednym z najbardziej interesujących przedsięwzięć była dendrologiczna gra terenowa, ekologiczny escape room "ekostrażnicy" oraz tworzenie szkolnych kompostowników i szklarni. Wszystkie te działania miały na celu nie tylko zwiększenie świadomości ekologicznej, ale również rozwój umiejętności praktycznych i miękkich wśród uczniów.

Warto podkreślić, że cele Programu Zielonej Edukacji to m.in. wzrost wiedzy o zmianach w środowisku, kształtowanie proekologicznych postaw, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz sieciowanie szkół i nauczycieli wokół problematyki ekologicznej. Program ten stanowi doskonały przykład, jak edukacja ekologiczna może być skutecznie integrowana z codziennymi działaniami edukacyjnymi w szkołach i przedszkolach.


Opierając się na: UM Gdańsk