Nabór wniosków w projekcie
Program "Od zależności ku samodzielności" ponownie rusza, oferując wsparcie dla samorządów i podmiotów zajmujących się pomocą społeczną. Nabór wniosków trwa do 12 lipca 2024 roku.

Program "Od zależności ku samodzielności" - dla kogo i dlaczego jest ważny?

Program "Od zależności ku samodzielności" to inicjatywa mająca na celu wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. W ramach tego programu, samorządy oraz podmioty określone w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o dofinansowanie. Celem tego wsparcia jest pomoc w codziennym funkcjonowaniu tych osób oraz ich integracja społeczna.

Moduły programu - jakiego wsparcia można oczekiwać?

Program podzielony jest na cztery moduły, z których każdy adresuje różne potrzeby:

  • Moduł I - wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną,
  • Moduł II - działania samopomocowe,
  • Moduł III - umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia,
  • Moduł IV - integracja i innowacyjność.

Każdy z tych modułów ma na celu wsparcie różnych aspektów życia osób zmagających się z problemami psychicznymi i intelektualnymi, od wsparcia ich rodzin, przez wspieranie inicjatyw samopomocowych, aż po działania na rzecz ich integracji społecznej.

Kto może składać wnioski i jak to zrobić?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Te jednostki mogą realizować zadania wynikające z tej ustawy, organizując wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym. Wszystkie zainteresowane podmioty powinny złożyć swoje oferty do 12 lipca 2024 roku.

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku. To ważne, aby przestrzegać tego terminu, ponieważ po jego upływie, wnioski nie będą już przyjmowane.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Program "Od zależności ku samodzielności" to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim szansa na realną zmianę życia wielu osób. Dzięki temu wsparciu, osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną mogą zdobywać nowe umiejętności, integrować się ze społeczeństwem i prowadzić bardziej samodzielne życie. To także ogromna pomoc dla ich rodzin, które często potrzebują wsparcia w codziennych obowiązkach.

Program ten jest także okazją dla samorządów i organizacji społecznych, aby rozwijać innowacyjne projekty i inicjatywy, które mogą przynieść trwałe zmiany w lokalnych społecznościach. Warto więc złożyć wniosek i skorzystać z tej możliwości.


Opierając się na: UMWP Gdańsk