Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Program „Sport Wszystkich Dzieci” - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – rozstrzygnięty.

Program adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, w szczególności uczniów szkół podstawowych, a także do klubów i organizacji sportowych. Założeniem programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Listy dofinansowanych projektów – kliknij