Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich powołał nową Wojewódzką Radę do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Do głównych zadań rady należy opracowanie wojewódzkiego planu transformacji na lata 2022- 2026.

Powołania do rady wręczył Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk. Uroczystość odbyła się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

Skład rady:
• Dariusz Drelich, wojewoda pomorski - przewodniczący
• Jerzy Karpiński, dyr. wydziału zdrowia PUW, Małgorzata Kalkowska, ekspert z wydziału zdrowia PUW - przedstawiciele wojewody
• Aleksandra Czaplicka-Rybak, kierownik sekcji AOS i BD Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Violetta Kozikowska, kierownik działu programów lekowych POW NFZ, Katarzyna Falkowska, kierownik działu świadczeń opieki zdrowotnej służb mundurowych POW NFZ - przedstawicielki prezesa NFZ
• Kamila Malinowska – p.o. dyrektora biura prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – przedstawicielka AOTMiT
• Kamila Siwak, zastępca dyrektora departamentu zdrowia urzędu marszałkowskiego - przedstawicielka marszałka województwa pomorskiego
• Marek Szczepański, starosta chojnicki - przedstawiciel konwentu powiatów województwa pomorskiego
• Maciej Merkisz, wojewódzki inspektor sanitarny, przedstawiciel inspekcji sanitarnej
• Marta Puścion - przedstawicielka Rzecznika Praw Pacjenta
• Małgorzata Gajewska, specjalista zakładu badawczo – naukowego– przedstawicielka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB
• Magda Socha, naczelnik wydziału zasobów ochrony zdrowia Ministerstwa Zdrowia – przedstawicielka ministra zdrowia

Po uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie, na którym ustalono plan działania i terminy kolejnych spotkań.