W poniedziałek, 29 maja, odbyło się trzecie w tym roku spotkanie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z cyklu „Porozmawiajmy przy stole”. Tym razem władze Gdańska spotkały się z mieszkańcami Oliwy.
Spotkanie prezydent Gdańska z mieszkańcami Oliwy

Prezydent Gdańska towarzyszyli jej zastępcy, a także dyrektorzy jednostek miejskich i prezesi miejskich spółek. Byli obecni również miejscy i dzielnicowi radni. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji najważniejszych informacji na temat Oliwy, w tym dotyczących zrealizowanych, będących w trakcie realizacji i planowanych inwestycji. Prezydent Gdańska zwróciła uwagę na wyjątkową aktywność społeczną mieszkańców Oliwy, w tym w sferze szeroko pojętej kultury. W czasie prezentacji pojawiły się też zapowiedzi dzielnicowych wydarzeń. Następnie zaprezentowano wyniki ankiety internetowej na temat Oliwy. Ostatnim punktem wydarzenia były pytania, które każdy z zebranych mógł zadać władzom Gdańska bądź reprezentantom miejskich jednostek.

Spotkanie mieszkańców Oliwy z prezydent Gdańska. O czym rozmawiano? Na gdansk.pl

Strażnik wręcza odblaski mężczyźnie

Podczas spotkania funkcjonowało kilka stanowisk informacyjnych miejskich jednostek. Przy jednym z nich dyżurowali strażnicy miejscy z Referatu I. Mieszkańcy mogli porozmawiać z funkcjonariuszami nt. problemów porządkowych i zgłosić potrzebę interwencji. Mundurowi oferowali również przygotowane przez straż miejską materiały edukacyjne, ulotki i plakaty.