Ulice Wróblewskiego i Powstańców Warszawy w Łebie oficjalnie oddane do użytku. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich i burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński symbolicznie przecięli wstęgi. Obie inwestycje zostały zrealizowane dzięki dotacjom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie wyniosło łącznie 1 167 452 zł.

Wojewoda obejrzał także postępy prac na budowie: Skweru Rybaka, dofinansowanego z Polskiego Ładu ponad trzynastoma milionami złotych, ul. Turystycznej z dotacją przekraczającą dwa miliony złotych i budynku Policji i ośrodka zdrowia, który otrzymał trzymilionowe wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Łeba. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
• FDS 2019 - I
Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104054G ulicy Kościuszki w Łebie: długość odcinka - 0,62km, dofinansowanie - 3 280 026 zł
• RFRD 2021
Przebudowa drogi gminnej Nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie: długość odcinka - 0,32km, dofinansowanie - 842 281 zł
• RFRD 2021
Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w Łebie: długość odcinka – 1 km, dofinansowanie - 2 279 146 zł
• RFRD 2021
Przebudowa drogi gminnej nr 104049G ul. Wróblewskiego: długość odcinka – 0,29, dofinansowanie – 325 171 zł

Łeba. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020
• Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Łebie (rozbiórka części budynku – garaże, budowa wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetlenia,
alarmowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i gazowej – dofinansowanie 3 000 000 zł

Łeba. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021
• Rozbudowa budynku OSP w Łebie i adaptacja części pomieszczeń na komisariat policji oraz punkt medyczny (dodatkowe wejścia do Policji i punktu medycznego, zagospodarowanie terenu działki, utworzenie miejsc postojowych). Przebudowa w trybie zaprojektuj i buduj – dofinansowanie 2 000 000 zł

Łeba. Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja 1
• Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka - 13 165 851,45 zł