W niedzielę w Parku Oruńskim odbył się Festyn Rodzinny, w którym udział wzięło około tysiąca osób. Na festynie nie zabrakło również dzielnicowych oraz policjantów prewencji z komisariatu na Oruni. Podczas spotkania dzielnicowi rozmawiali z mieszkańcami i udzielali im porad. Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak, podczas trwania festynu uhonorował certyfikatem podziękowania starszego sierżanta Krystiana Lewandowskiego za osobiste zaangażowanie i wkład merytoryczny, który wnosi w działalność Dzielnicowego Zespołu Bezpieczeństwa.


W niedzielę w Parku Oruńskim odbył się Festyn Rodzinny, w którym udział wzięło około tysiąca osób. Na festynie nie zabrakło również dzielnicowych oraz policjantów prewencji z komisariatu na Oruni. Podczas spotkania dzielnicowi rozmawiali z mieszkańcami i udzielali im porad. Przy stanowisku policyjnym na najmłodszych czekały drobne upominki. Podczas festynu odbył się również pokaz sprzętu służbowego. Chętni mogli założyć elementy umundurowania, zrobić zdjęcie i poczuć się jak policjant.
Ponadto podczas festynu rodzinnego na scenie w Parku Emilia Hoene na gdańskiej Oruni Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Grzelak uroczyście wręczył certyfikaty grupie osób pracującej od początku 2018 roku w Dzielnicowym Zespole Bezpieczeństwa. Członkiem aktywnie działającego zespołu jest st. sierż. Krystian Lewandowski.
Zespół, w którym aktywnie działa policjant z komisariatu pierwszego, składa się z przedstawicieli kilkunastu instytucji z rejonu Oruni. Są to m.in. przedstawiciele szkół, dyrektorzy i pedagodzy, przedstawiciele gdańskiego MOPR-u oraz organizacji pozarządowych. Zespół diagnozuje sytuacje i miejsca, gdzie dochodzi do zachowań ryzykownych i wyszukuje rozwiązań w zakresie przedsięwzięć lokalnych. Członkowie zespołu siłami lokalnymi wnioskują o zmiany rozwiązań infrastrukturalnych, kontrolują miejsca, gdzie grupuje się młodzież i dbają o to, aby była bezpieczna.
Policjant podczas prac zespołu promuje bezpieczne zachowania i różne kreatywne pomysły na spędzanie czasu wolnego. Zespołowi udało się już wyeliminować m.in. zagrożenia związane z przebywaniem młodych ludzi w pustostanach na gdańskiej Oruni. Zainteresować młodzież np. wyrobem lemoniady, zorganizować spływ kajakowy, czy zainteresować grami planszowymi w Domu Sąsiedzkim przy ul. Gościnnej.

  • Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska gratuluje policjantowi i wręcza mu certyfikat
  • Certyfikat
  • osoby stojace na scenie