Spotkanie Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych w Pruszczu Gdańskim
W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim odbyło się ważne spotkanie, które zgromadziło doradców zawodowych z całego powiatu. Było to kolejne wydarzenie w ramach Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego, które skupiło się na pomocy osobom z niepełnosprawnościami oraz na rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  1. Spotkanie doradców zawodowych w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.
  2. Prezentacja Fundacji Aktywizacja na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
  3. Omówienie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
  4. Informator edukacyjny dla uczniów klas ósmych.

W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Sieci Nauczycieli Doradców Zawodowych Powiatu Gdańskiego. W wydarzeniu uczestniczyli doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni oraz nauczyciele pełniący funkcję doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pierwsza część spotkania była poświęcona prezentacji Fundacji Aktywizacja, która działa w Bydgoszczy i Gdańsku. Przedstawiciele fundacji zaprezentowali ofertę usług skierowaną do osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje ona doradztwo zawodowe, pomoc w wejściu na rynek pracy, utrzymanie się na nim oraz podnoszenie kompetencji zawodowych.

Głównym tematem drugiej części spotkania była rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Dyrektor ZSOiO, Krzysztof Niecko, przedstawił ofertę edukacyjną swojej placówki, skierowaną do przyszłych uczniów. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z informatorem szkolnym, który zawierał szczegółowe informacje o ofercie edukacyjnej szkół z terenu powiatu gdańskiego. Omówiono również działania promocyjne mające na celu przygotowanie uczniów klas ósmych do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi z różnych szkół. Dyskusje dotyczyły nie tylko wsparcia dla uczniów kończących szkoły podstawowe, ale również szeroko pojętej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Takie inicjatywy są niezwykle ważne dla społeczności lokalnej, gdyż pomagają młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, a osobom z niepełnosprawnościami w integracji na rynku pracy.


Na podst. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd.