Wykopy pod fundamenty – parametry techniczne

Przygotowanie projektu budynku i uzyskanie wszystkich pozwoleń nie oznacza, że budowa domu odbędzie się bez niespodzianek. Rozpoczynając wykopy pod fundamenty, będziesz musiał dopilnować, aby zostały one wykonane zgodnie ze sztuką. O jakich kwestiach technicznych musisz pamiętać?

Jak można wykonać wykopy pod fundamenty?

Ta kwestia nie dotyczy osób, które zdecydowały się na gotowe domy na sprzedaż w Gdańsku. Jeżeli jednak uznałeś, że kupno domu od dewelopera nie sprawdzi się w Twoim przypadku (np. gdy oczekujesz indywidualnych rozwiązań), to prędzej czy później pojawi się sprawa wykopów pod fundamenty. Co do zasady masz dwie możliwości – ławy mogą zostać wylane:

  • Przy użyciu desek. Tu możliwości są dwie, ponieważ dno wykopu może sięgać zarówno górnej, jak i dolnej krawędzi fundamentu. Częściej praktykowane jest pierwsze rozwiązanie, co ma bezpośredni związek z kosztami.
  • Bez użycia desek. To metoda mniej popularna, gdyż wymaga precyzji. Jeżeli beton ma być wylany bezpośrednio w przygotowane rowy, to ziemia w żadnym miejscu nie może się osuwać.

Wybór metody wykonania wykopów pod fundamenty ma kluczowe znaczenie dla ich parametrów technicznych. Jeżeli zdecydujesz się na użycie desek, to rowy – z oczywistych względów – będą musiały być szersze niż fundamenty. Z kolei sposób nieprzewidujący użycia desek oznacza, że wykopy pod przyszłe ławy będą mogły być węższe.

Czemu głębokość i szerokość wykopów ma kluczowe znaczenie?

Parametry techniczne domu, który powstanie na działce, zostają ściśle określone w projekcie przygotowanym przez specjalistę. Nawet drobne odstępstwa co do szerokości czy długości wykopów spowodują, że w rezultacie powstanie budynek niespełniający pierwotnych założeń. Dla Ciebie – jako inwestora – oznacza to sporo kłopotów i dodatkowe nakłady finansowe, gdyż konieczne będzie zmodyfikowanie projektu.

Kwestie techniczne związane z przygotowaniem fundamentów nie dotyczą również wyłącznie głębokości i szerokości wykopów – istotny jest także rodzaj użytego betonu. O tym, jakie parametry powinien mieć beton, decyduje konstruktor i to jego opinia jest w tej kwestii kluczowa. Samodzielna zmiana stosunku kruszywa i wody może negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i posadowienie budynku. Dla przykładu zwiększenie ilości wody w mieszance może spowodować, że struktura betonu stanie się zbyt porowata.

Jak skontrolować firmę wykonującą wykopy?

Aby uniknąć problemów będących skutkiem niezgodności domu z projektem, powinieneś czuwać nad każdym etapem budowy. Może to być utrudnione, jeżeli brakuje Ci fachowej wiedzy lub nie mieszkasz w pobliżu działki budowlanej. W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalisty. Nawet drobne odstępstwa od projektu wygenerują dodatkowe koszty na kolejnych etapach budowy domu jednorodzinnego.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że wykopy zostaną wykonane zgodnie ze sztuką, to uwagę powinieneś zwrócić na reputację firmy, z którą podpiszesz umowę. Kolejnym krokiem jest rozliczanie jej z wykonanych prac. Kontrola poprawności wykonania wykopów to prosty sposób, aby skorygować ewentualne nieprawidłowości. Sprawdzeniu powinny podlegać główne parametry wykopów, czyli ich głębokość i szerokość oraz prawidłowość kątów.