Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gdańsk

O osiemnaście nowych wozów ratowniczo - gaśniczych, o łącznej wartości 13 712 000 zł, wzbogacą się w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne w Pomorskiem.

Zakupy samochodów - dofinansowanie:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW –2 140 000 zł
• dotacji KSRG –2 548 000 zł
• dotacji MSWiA –662 000 zł
• środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 240 000 zł

Lista OSP, do których trafią samochody – w załączeniu.

W całej Polsce, w 2021 roku, do OSP trafi łącznie 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych (ok. 244 mln zł). W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze.